Vägen valde dig, en Föreläsning med Steve Sjöquist
Information: Steve Sjöquist berättar om livet med hiv och hur
han använt erfarenheterna från sjukdoms åren i
arbetet för Svenska kyrkan som sjukhusdiakon.
Steve fick sin diagnos den 7 november 1987 och
var den första patienten i Sverige att få bromsmedicin.
Han delar med sig av hur det är ett leva
med en dödsdom, om livslust och om vad som gör
livet meningsfullt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.