Bli Medlem

Är du pridearrangör och vill bli medlem i föreningen Svenska Pride?

Då vill vi att du fyller i nedanstående formulär. Medlemskapet är gratis!

Föreningen är till för dem som känner sig delaktiga och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queera (HBTQ) och medmänniskors lika värde. Detta manifesterar föreningen genom att samordna Svenska Pridearrangörer. Föreningens syfte är att skapa mötesplatser samt erfarenhetsutbyte mellan olika pridearrangörer. Svenska Pride är både partipolitiskt- och religiöst obunden.

Medlemsavgift för Pridearrangör:  0 kr

(Detta medlemskap medger rösträtt på stämmor)

  • Webblogga till er hemsida som visar att ni är medlemmar i Svenska Pride
  • Nyhetsbrev
  • Rabatter hos samarbetspartners
  • Visma e-Ekonomi
  • Tillgång till lösenordskyddade sidor
  • Unika utbyten med andra pridearrangörer

Medlemsskapet gäller per kalenderår.


 Välkommen under vårt paraply!


    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.