Våga förändra med Alexander Erwik & Mathias Holmgren

Alexander Erwik och Mathias Holmgren berättar hur de kom ur sina destruktiva missbruk och vill
inspirera dig till att våga förändra! ”
Mathias Holmgren och Alexander Erwik, två välkända och starka profiler i hbtqi+världen, uppväxta i
samma område och med liknande erfarenheter av ett destruktivt leverne och ett eskalerande alkoholoch
drogmissbruk, berättar om sina upplevelser och att det finns en väg ut ur det, bara man vågar.
Två inspirerande livshistorier med mycket igenkänning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.