om oss

Svenska Pride – en ideell förening som samlar Pridearrangörer under samma paraply.

”Föreningen är till för dem som känner sig delaktiga och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och medmänniskors lika värde. Detta manifesterar föreningen genom att samverka med samt samordna Svenska
Pridearrangörer. Föreningens syfte är att skapa mötesplatser samt erfarenhetsutbyte mellan olika pridearrangörer. Svenska Pride är både partipolitiskt- och religiöst obunden”

Om oss

När fler och fler Pridefestivaler startades i vårt land insåg vi som grundade föreningen (år 2015) att vi kan vara behjälpliga till Pridearrangörer med all vår kunskap som vi erhållit under alla år som vi arbetat ideellt med Pridefestivaler.

Hit kan våra medlemmar  vända sig med alla frågor vad gäller en Pridefestival och vi gör allt vi kan för att kunna hjälpa till och eventuellt guida vidare. Det kan vara allt från vilka tillstånd som behövs till att tipsa om föreläsare/artister.

Pridefestivaler ser olika ut runtom i landet och arrangeras av såväl föreningar som företag samt kommuner. De kan vara från några timmar en dag till en hel vecka, eller rentav åka ut på en ”Pride-turné” genom en region. Kanske behövs en paradbil? Säkerhetsmanual?  Ordningsvakter? Kan vi söka bidrag för ordningsvakter? Partners? Samarbeten? Ja allt som behövs för att göra en pridefestival.


Tillsammans har vi i styrelsen mångårig erfarenhet av att arrangera pridefestivaler. Allt från de största i Sverige till de minsta. Visste du att det finns ca 120 pridefestivaler i vårt land?

mer information

Föreningen Svenska Prides styrelse består av 7 personer från Norr till Söder. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen Svenska Pride ställer sig bako Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Föreningen Svenska Pride arbetar för att stärka lokala pridearrangörer och tar aktivt avstånd från all form av mobbing samt diskrimening genom exempelvis rasism, sexism, homofobi, bifobi samt transfobi.

Föreningen Svenska Pride arbetar för att skapa mötesplatser för Pridearrangörer

Föreningen Svenska Pride är öppen för alla lokala Pridearrangörer som delar ovanstående värdegrund samt föreningens syfte.

Välkommen in under vårt paraply och hoppas att vi ses i Pridevimlet!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.