Medlem

Är du pridearrangör och vill bli medlem i föreningen Svenska Pride? Då vill vi att du fyller i nedanstående formulär. Medlemskapet är gratis.

Föreningen är till för dem som känner sig delaktiga och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queera (HBTQ) och medmänniskors lika värde. Detta manifesterar föreningen genom att samordna Svenska Pridearrangörer. Föreningens syfte är att skapa mötesplatser samt erfarenhetsutbyte mellan olika pridearrangörer. Svenska Pride är både partipolitiskt- och religiöst obunden.

Medlemsavgift för Pridearrangör:  0 kr

(endast detta medlemskap medger rösträtt på stämmor)

 • Webblogga till er hemsida som visar att ni är medlemmar i Svenska Pride
 • Nyhetsbrev
 • Rabatter hos samarbetspartners
 • Visma e-Ekonomi
 • Tillgång till lösenordskyddade sidor
 • Unika utbyten med andra pridearrangörer

Medlemsskapet gäller per kalenderår.


Välkommen!

  Ditt namn

  Epost

  Telefonnummer

  Gatuadress

  Postnummer

  Postadress

  Person- eller organisationsnummer

  Vilken festival arrangerar du?

  Eventuellt meddelande