Svenska Pride’s ordförande nominerad till Kärlekspriset 2016

Vi är stolta över att vår Ordförande Sussie Hedlund har nominerats till Kärlekspriset 2016. Hon är i gott sällskap med bland annat Barbro Westerholm, Richard Söderberg, Malena Ernman, Saga Becker, Vanessa Lopez m f.

2014 tog Maria Hansson Nielsen beslutet, att instifta ett pris till den person, som utmärker sig genom en handling och/eller ansvarstagande som gynnar en annan individ eller samhället.

Det kan vara en person, som på olika sätt sätter ned foten mot varje form av mobbing, eller i aktiv handling, skrift eller genom debatter och föreläsningar tar avstånd från varje form av diskriminering, oavsett om det handlar om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller utseende.

Maria beslöt att eftersom priset skall gå till personer, som låter kärleken till människor gå föra hatet, skulle priset döpas till Kärlekspriset. Det här priset är dedikerat till den person, som har agerat tydligt och bestämt för att lyfta individen och stärka rättvisan.

Det kan vara en unik handling som skapar en positiv förändring i samhället, i ett företag, i en organisation, inom politiken, i en myndighet eller inom vård, skola och omsorg.

Kärlekspriset delas ut i samband med Söderhamn Pride, första veckan i juni.”